Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 12 December 2008

PERTUMBUHAN UKURAN KAPAL PETIKEMAS

Untuk mengikuti pertumbuhan arus petikemas diperlukan kapal pengangkut petikemas yang cukup memadai. "Evolusi" kapal petikemas ini berkembang pesat dari segi ukuran dan bobot kapal. Gambar berikut menunjukkan perkembangan kapal pengangkut petikemas tersebut.

No comments:

Post a Comment