Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 12 December 2008

PERENCANAAN LEBAR ALUR PELAYARAN

Perencanaan Alur Pelayaran sangat penting untuk menjaga keselamatan pelayaran. Perencanaan alur pelayaran yang baik dapat mempercepat produktivitas bongkar muat di pelabuhan, lancarnya pergerakan kapal dan dan yang paling utma adalah faktor keselamatan kapal yang berlayar.

Padasarnya perencanaan alur pelayaran dapat kita bagi menajdi 2 (dua), yaitu:

a. Straight Dregged Channel ( Alur pelayaran yang lurus)

Alur ini biasanya langsung berhubungan ke laut lepas sehingga tidak terlalu banyak memerlukan manuver dari kapal yang melewatinya:

b. Curved dregged

No comments:

Post a Comment